Цуврал нийтлэлийн 4-р хэсэг

 ХХ зууны Монгол буюу Түүхийг бүү бур!

Д.Өлзийбаатар диссертацын ажилдаа нийтлэлч Баабар буюу Б.Батбаярын 1996 онд хэвлэгдсэн “XX зууны Монгол” номоос иш татжээ.

Д. Өлзийбаатар 2

Хамгийн хачирхалтай нь, уг “XX зууны Монгол” номонд эргээд Д.Өлзийбаатарын энэ диссертацын ажлыг олон удаа ишилчихсэн байх юм!?


Баабар 1 Баабар 2

Хэрэв та анзаарч буй бол Баабарын уг номондоо ишилсэн диссертацын ажлын нэр нь Д.Өлзийбаатарын диссертацын жинхэнэ нэрээс өөр байгаа. Гэтэл нэрсийг нь анхааралтай ажиглавал хоёулаа “хэлмэгдүүлэлт” хэмээх нэгэн сэдвээр бичигдсэн байх ба Д.Өлзийбаатар гэсэн авторын нэр нь ижил байна. Тэгвэл Баабарын ишилсэн эрхэм түүхч Д.Өлзийбаатарын диссертацын ажил миний энэ нийтлэлдээ авч үзэж буй тэрхүү диссертацын ажил мөн үү?

Ямар нэг чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан судлаач өөрийн диссертацын ажлын нэг хувийг “Монголын үндэсний номын сан”-д хүлээлгэн өгөх ёстойг Эрдмийн зэрэг хамгаалахтай холбоотой Монгол улсын холбогдох журамд тусгайлан зааж өгсөн байдаг. Иймээс хэрэв ижилхэн нэртэй, мөн овгийн эхний үсэг нь ч ижил хоёр өөр түүхч хоёр өөр диссертацын ажил хамгаалсан бол тэрхүү диссертацын ажлууд хоёулаа Үндэсний номын санд хадгалагдаж байх ёстой гэсэн үг юм. Гэтэл би Үндэсний номын сангийн “Эрдэм шинжилгээний фонд”-оос Д.Өлзийбаатар гэсэн нэрийн доор нэг л диссертацын ажлыг олсон юм.

Тэгэхээр энд хоёр тайлбар байж болно:

Нэгдүгээрх нь, Баабар энэ хүний нэрийг барьж “хуурамч диссертацын” ажлаас ишилсэн.

Хоёрдугаарх нь, уг хоёр диссертацын ажил нэг хүнийх, өөрөөр хэлбэл эрхэм түүхч Дэмбэрэлийн Өлзийбаатарынх.

Хэрэв хоёр дахь тайлбар нь үнэн бол...? 1996 онд буюу Баабар энэхүү нийтлэлийн (шинжлэх ухааны судалгаа биш харин олон нийтийн ойлголт бодолд нөлөөлөх зорилготой сэтгүүлчийн) номоо бичиж байх үед Д.Өлзийбаатар өөрийн диссертацын ажлыг зохих комиссын өмнө батлаагүй байсан (хожим 1999 онд хамгаалсан) боловч түүний судалгааны ажлын сэдэв, агуулгыг - хамгийн гол нь эрхэм түүхч Д. Өлзийбаатарын хийх ноцтой дүгнэлтүүдийг Баабар урьдчилан мэдэж байсан гэсэн үг ба иймээс уг диссертацыг албан ёсоор хамгаалж баталгаажуулахаас нь өмнө тэрбээр урьдчилан тохиролцож тэр дүгнэлтүүдийг шинжлэх ухааны судалгаагаар нэгэнт батлагдсан түүхэн чин үнэн баримтууд мэт тооцон! нийтлэлчийн номондоо түүхэн эх сурвалж болгон ашигласан гэсэн үг юм. Үүний дараа Д.Өлзийбаатар ч бас 1999 онд хамгаалсан диссертацдаа Баабарын нийтлэл-номыг эргүүлээд бас иш татан баталгаа нотолгоо болгон ашигласан байгаа. Хэрэв энэ бүхэн бодит бол уг хоёр бүтээл хоёулаа “Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил” гэсэн ангиллаас гарч огт өөр (ямар?!) зорилготой (Монголын ард түмний оюун санааны эсрэг далдуур хуйвалдсан гэсэн үг) дор хаяж уран зохиолын номын ангилалд л багтах ёстой гэсэн үг.

Энэ мэт наад захын илэрхий алдаанууд нь юуны өмнө түүхч Д.Өлзийбаатарын докторын цол горилсон диссертацыг шинжлэх ухааны судалгааны бүтээл мөн эсэхэд эргэлзэхэд гарцаагүй хүргэж байна. Учир нь, Баабарын нийтлэл-номыг мэдээж хэрэг докторын зэрэг хамгаалах комиссоор орж хамгаалаагүй (Д.Өлзийбаатар диссертацын ажлаа хамгаалахаас 3 жилийн өмнө ишилсэн тул) батлагдаагүй эх сурвалж ашигласан үзэл суртлын зэвсэг гэж үзэж болох ч, түүхч Д.Өлзийбаатар нь өөрийнх нь хамгаалаагүй, батлагдаагүй судалгааг урьдчилан ишилсэн эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил огт биш харин ч олон нийтийн тухайн үеийн ойлголт төсөөлөлд сөргөөр нөлөөлөх зорилготой үзэл суртлын зэвсэг нийтлэлийн ном - Баабарын “шар сонины” бичвэрүүдээс иш татсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл, энэ тохиолдолд Д.Өлзийбаатар мөн л баталгаагүй эх сурвалж (эмээгийн хууч ба Солженицыны зохиолтой адилаар) ашигласан болж буй нь илэрхий. Жинхэнэ эрдэм шинжилгээний ажлын практикт ийнхүү далдуур тохиролцон “бие биенээсээ харилцан ишилж дүгнэлтээ батлах нотлох” үзэгдэл хэрхэвч байж болохгүй юм. Ийм байх аваас уг хоёр номыг хоёуланг нь албан ёсоор “хүчингүй” болгож Монголын түүхийг мушгин гуйвуулсан, ард түмний оюун санааны эсрэг чиглэсэн харийн үзэл суртлын зэвсгийн хувьд нь олон нийтийн эргэлтээс татан авч устгах ёстой.

Энд онцгойлон сануулахад, Д.Өлзийбаатар өөрийнх нь хамгаалагдаагүй - батлагдаагүй байсан судалгааны дүгнэлтийг нийтлэлч Баабар номондоо ашигласныг мэдээгүй байх магадлал маш бага юм. Нэгдүгээрт, Баабарын "ХХ зууны Монгол" номын 1996 оны буюу анхны хэвлэлийн эхний хуудсанд уг номыг бичихэд тусалж дэмжсэн хүмүүст тусгайлан талархал дэвшүүлсэн байх ба уг хүмүүсийн дунд Архивийн ажилтан Д.Өлзийбаатар гэсэн нэр байж байна. Иймээс Д.Өлзийбаатар нь уг номыг бичихэд ямар нэг хэмжээгээр оролцсон нь тодорхой бөгөөд өөрийнх нь "үр дүнг" ашигласныг мэдсэн байх бүрэн магадлалтай. Хоёрдугаарт, аливаа судлаач өөрийн иш татаж буй судалгааны ажлынхаа зөвхөн агуулгыг уншаад зогсохгүй уг судалгаанд ашигласан материалууд буюу "Ном зүй"-г маш нарийн урьдчилан шалгадаг ёстой. Өөрөөр хэлбэл, түүхч Д.Өлзийбаатар нийтлэлч Баабарын номоос иш татахдаа уг номын "Ном зүй" хэсгийг заавал шалгасан байх учиртай ба тиймээс тэнд өөрийнх нь яг тэр үед бичиж байсан судалгааны ажлыг иш татсан болохыг мэдэж байсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол санамсаргүй алдаа байх магадлал маш бага бөгөөд харин санаатай зориудын үйлдэл байх магадлал төдийчинээ их юм.

Магадгүй намайг хүн гүтгэж байна гэж үзэж болох юм. Гэхдээ миний тавьсан баримтууд бол гарцаагүй ийм хоёр тайлбарын аль нэгийг шаардаж байна. Хэрэв өөр нэг Д.Өлзийбаатар “Монгол дахь улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн шалтгаан, сургамж” сэдвээр доктор хамгаалсан ч түүнийгээ холбогдох журмын дагуу үндэсний номын санд хүлээлгэн өгөөгүй, эсвэл хүлээлгэн өгсөн ч уг номын сангийн фондоос ямар нэг байдлаар алга болоогүй бол шүү дээ!?

Миний энэхүү нийтлэлдээ гаргаж тавьсан наад захын эдгээр баримтууд бол Д.Өлзийбаатарын диссертацын ажлыг “Эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил” биш болохыг нотлох бүрэн үндэслэл мөн юм. Өөрөөр хэлбэл, үүнтэй хамт “Түүхийн ухааны доктор” цол нь ч эргэлзээтэй байдалд хүрч буй юм. Зарчмын хувьд энэ бол Түүх архилеогийн хүрээлэнгийн захирлын албыг түр гүйцэтгэгч, доктор С.Чулуун ШУА-ын жинхэнэ гишүүн болохдоо бүрдүүлсэн судалгааны ажлууд дунд бусдын судалгааны үр дүнг өөрийн мэт ашигласан байсан хэмээх саяхны дуулиант үйл явдалтай яг ижилхэн утга - үр дагавартай гэсэн үг юм.

Манай Улс эх орон 1990 оноос 29 жилийн турш хөл толгойгоо бүрэн алдаж улстөр, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэндийн гээд бүх салбар дампуурсан атал одоо бүр шинжлэх ухааны салбар нь хүртэл дотроосоо ийнхүү ялзран дампуурч бүүр хуурамчаар эрдмийн зэрэг цол “хамгаалцгаадаг” бас төрийн шагналын нэр хүнд ийм доор шалдаа уначихсан гэж үү дээ?

 

Холбоотой нийтлэлүүд

ӨлзийБҮҮБУР!!! Эмээгийн ярьсан үлгэр
ӨлзийБҮҮБУР!!! Зүүнтний нугалаа
ӨлзийБҮҮБУР!!! Зүүнтний нугалааг барууны неолибериалчид гүтгэсэн нь
Ардын засгаас өмнөх ард түмний аж байдал  
ӨлзийБҮҮБУР!!! Ламын шашин ба нүглийн хүүдийнүүд 
ӨлзийБҮҮБУР Улсаа зарсан урвагч ноёдыг улсын баатар болгосон нь
ӨлзийБҮҮБУР!!! 1921 он - Ардын хувьсгал уу? Алуурчдын хувьсгал уу?
Феодалуудын эрх чөлөөний хөдөлгөөн

 

Сэтгэгдэл бичих

Таны бичсэн сэтгэгдлийг сайтын админ зөвшөөрсөн үед нийтлэх болно. Зөвхөн кирилл үсгээр зөв бичгийн алдаагүй бичсэн, интернет соёлын хэм хэмжээнд нийцсэн сэтгэгдлийг хүлээн зөвшөөрөхийг анхаарна уу. Сэтгэгдэл бичихийн өмнө "Интернет соёлын хэм хэмжээ" нийтлэлийг уншихыг танд зөвлөж байна.


Security code
Шинэчлэх

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Банкны данс:
   • Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Дансны дугаар: 456 094 040
   • Данс эзэмшигчийн нэр: Дэмчигийн БОЛОР
   • Валютын төрөл: Төгрөг