Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-д (цаашид “МҮЧХ” гэж товчилно) идэвхтэн дэмжигчээр бүртгүүлэхийг хүсэгчид доорх 2 хэлбэрийн аль нэгийг сонгон хүсэлтээ илгээнэ.

Монголын Үндэстний Чөлөөлөх Хөдөлгөөн ТББ-д (цаашид “МҮЧХ” гэж товчилно) гишүүнээр элсэхийг хүсэгчид доорх 2 хэлбэрийн аль нэгийг сонгон хүсэлтээ илгээнэ.

  • Цахим шуудан:
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Мэдээлэл харилцаа хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Номын борлуулалт хариуцсан ажилтны утас: 88167001
  • Банкны данс:
   • Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк
   • Дансны дугаар: 456 094 040
   • Данс эзэмшигчийн нэр: Дэмчигийн БОЛОР
   • Валютын төрөл: Төгрөг